Loading...
Skip to Content

Úlohy

Schedy ponúka aj manažment úloh. Priraďovanie úloh jednotlivým zamestnancom spoločnosti. Hlavné rozdelenie úloh je Moje úlohy a Všetky úlohy. Je možné medzi nimi prepínať tlačidlami v hornej časti tabuľky.

Vytvorenie úlohy

Vytvoriť úlohu je možné cez tlačidlo +Nová úloha v pravej hornej časti tabuľky. Po otvorení nového okna pre vytvorenie úlohy je potrebné vyplniť:

 • Zodpovedný - kto má danú úlohu riešiť
 • Úloha - text úlohy
 • Termín (nepovinné) - do kedy má byť úloha splnená
 • Priorita - na výber malá, stredná a vysoká

Po kliknutí na tlačidlo Uložiť je úloha vytvorená. V prípade, ak ste úlohu zadali niekomu inému ako sebe, tak ju môžete vidieť cez Všetky úlohy.

Status úlohy

Status úlohy je možné meniť dvoma spôsobmi.

 1. Kliknutím na krúžok O na začiatku danej úlohy je možné meniť status úlohy na Dokončená alebo Nezačatá.
 2. Kliknutím na trojuholník vedľa O na začiatku úlohy sa vám rozbalí ponuka, kde je možné vybrať status úlohy Dokončená, V riešení a Nezačatá.

Status úlohy je následne zobrazený graficky farbou krúžku na začiatku riadku úlohy a je možné ho vidieť aj v stĺpci Status.

 • Biela - nezačatá
 • Oranžová - v riešení
 • Zelená - dokončená

Detail úlohy

Pre možnosť získania ešte väčšej informácie o danej úlohe stačí kliknúť na tlačidlo Detail na konci textu úlohy (zobrazí sa v prípade, keď máte danú úlohu vyznačenú). Po kliknutí na Detail, máte možnosť vidieť tieto informácie:

 • Zodpovedný
 • Kto vytvoril danú úlohu
 • Dátum vytvorenia úlohy
 • Dátum dokončenia úlohy
 • Termín
 • Prioritu
 • Status
 • Text úlohy