Loading...
Skip to Content

Všeobecné nastavenia

Nastavenie spoločnosti

Údaje o spoločnosti a niektoré ďalšie nastavenia môžete meniť v časti Nastavenia / Nastavenie spoločnosti.

V tejto časti v Karte spoločnosti vidíte súčasné informácie o spoločnosti potrebné pre fakturáciu. Je možné ich kedykoľvek zmeniť pomocou ikony    Upraviť  v pravej hornej časti tabuľky.

Na pravej strane je údaj o dátume platnosti licencie Schedy. Pred ukončením platnosti vás budeme kontaktovať pre možnosť ďalšieho predĺženia.

Ďalej tu môžete nastaviť Predvolený pracovný čas - ide o pracovný čas, ktorý je použitý pre všetkých zamestnancov automaticky, pokiaľ nie je v profile jednotlivého zamestnanca nastavený iný. Rovnako tak funguje aj nastavenie predvoleného času dovolenky. Ak tento údaj nie je nastavený pri zamestnancovi tak sa počíta s týmto nastavením.

Posledným nastavením je povolenie schránky dôvery, teda zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie pre celú spoločnosť - bližšie informácie nájdete tu.

Nastavenie sviatkov

Od registrácie spoločnosti sú automaticky predvyplnené Slovenské respektíve České sviatky. V prípade, ak ich chcete upraviť alebo vložiť ďalšie, je to možné vykonať v časti Nastavenia / Všeobecné nastavenia v tabuľke Sviatky.

Pre vytvorenie nového sviatku je potrebné kliknúť na   Nový sviatok v pravej hornej časti tabuľky sviatkov. Pre vytvorenie nového sviatku stačí zadať dátum a popis sviatku. Sviatok upravíte kliknutím na riadok sviatku alebo vymažete kliknutím na ikonu koša    v riadku daného sviatku.

V prípade nového roka je potrebné sviatky znova vyplniť. Toto sme však vyriešili za vás. Stačí kliknúť na ikonu    v pravej hornej časti tabuľky, pomocou ktorej naimportujete automaticky sviatky z databázy (platí len pre SVK a CZE sviatky).

Notifikácie

Notifikácie sú správy od zamestnávateľa viditeľné pre všetkých užívateľov Schedy v spoločnosti. Sú zobrazované na hlavnom paneli (v dashboarde).

Notifikácie je možné nastaviť v časti Nastavenia / Notifikácie. Pre vytvorenie novej notifkácie je potrebné kliknúť na   Nová notifikácia v pravej hornej časti tabuľky notifikácií. V novootvorenom okne vypĺňame nadpis, text notifikácie, farbu notifikácie a validitu - dokedy bude notifikácia zobrazovaná.

Úpravu notifikácie vykonáte kliknutím na riadok notifikácie. Aktiváciu / Deaktiváciu notifikácie je možné stlačením na ikonu  . Jej vymazanie zase kliknutím na ikonu koša    v riadku notifikácie.