Loading...
Skip to Content

1. Zjednodušený hlavný panel

Štatistiky boli z hlavného panelu presunuté na samostatnú stránku. Na hlavný panel bol pridaný zjednodušený náhľad na úlohy pre daný deň. Je možné v ňom meniť status úlohy - dokončená, hotová a po novom možnosť úlohu zarchivovať.


2. Štatistiky

Do hlavného menu pribudla nová stránka Štatistiky, kde sme premiestnili štatistiky počtu zamestnancov a počtu žiadostí z hlavného menu a pridali sme 3 úplne nové, a to:

  • Štatistika počtu žiadostí podľa typu žiadostí
  • Štatistika počtu čerpaných dní v rámci typu pracovného voľna
  • Štatistika plnenia úloh

Dochádzkový a personálny systém Schedy - štatistikyDochádzkový a personálny systém Schedy - vylepšené úlohy

3. Vylepšené úlohy

Modul úlohy sme pre vás kompletne vynovili. Po novom je možné prepínať medzi mojimi úlohami (vytvorenými pre vás), pridelenými úlohami (vami vytvorené pre iných zamestnancov) a všetkými úlohami (viditeľné len pre Adminov). Všetky tieto podstránky sa dajú ďalej ešte preklikať na všetky aktívne úlohy, úlohy na dnes, tento týždeň a úlohy po termíne.

Poslednou záložkou je archív, kde je možné úlohy po novom presunúť, ak ich nechcete mazať, ale chcete si ich uchovať oddelene. Je možné nastaviť aj automatické archivovanie úloh v časti Nastavenia / nastavenie spoločnosti - Automatický archív úloh po ... dňoch. Automaticky je nastavená archivácia úloh v ten istý deň vždy o polnoci od ich splnenia a označenia za hotové.

Ostatné vylepšenia:

  • vylepšené nahrávanie profilových fotografií
  • profilové fotografie sú zobrazované pri reportoch aj pri žiadostiach
  • oprava chyby pri úprave divízie
  • oprava nesprávneho zobrazovania výsledkov pri hľadaní užívateľov alebo žiadostí
  • oprava responzivity v zobrazení detailu žiadosti
  • oprava nesprávneho počítania nadčasov pri viacdňových žiadostiach