Loading...
Skip to Content

1. Možnosť priloženia prílohy k žiadostiam

Či už ide o fotografiu priepustky od lekára, PN, OČR alebo iné potvrdenie o neprítomnosti, od teraz máte už možnosť priložiť takúto prílohu k žiadosti. Stačí v zobrazení žiadosti kliknúť na ikonu + kde po kliknutí na obrázok prílohy vyberiete prílohu, ktorú chcete uložiť. Následne sa vám zobrazí názov súboru a stačí stlačiť tlačidlo Uložiť. Žiadosti s prílohami majú v zobrazení ikonu sponky. Po kliknutí na ňu sa vám zobrazí daná príloha. V prípade, ak chcete prílohu vymazať, v ľavej časti okna prílohy stlačte tlačidlo VYMAZAŤ PRÍLOHU. Obmedzenie je maximálne 1 súbor na jednu žiadosť a povolené formáty sú jpg, jpeg, png alebo PDF. PDF môže mať maximálnu veľkosť 1MB.

Schedy update 6.2.2. - prílohy k žiadostiam o pracovné voľno
Schedy update 6.2.2. - prílohy k žiadostiam o pracovné voľno
2. Možnosť pred-vyplnenia dochádzky

V prípade, ak chcete automaticky predvyplniť dochádzku zamestnancovi alebo spätne vyplniť väčší kalendárny rozsah dochádzky, je to od teraz možné jednoducho cez časť Nastavenia / NASTAVENIE DOCHÁDZKY, kde po kliknutí na tlačidlo VYPLNENIE DOCHÁDZKY sa vám otvorí nové okno, kde stačí vybrať meno zamestnanca, obdobie, ktoré idete vyplniť a časy od - do, ktoré majú byť doplnené do dochádzky.

Takéto vyplnenie nevymaže predchádzajúce záznamy. Iba ich doplní k predchádzajúcim. Rovnako je možné záznamy takto aj hromadne vymazať. Postup je rovnaký s rozdielom, že namiesto Uložiť, kliknete na VYMAZAŤ DOCHÁDZKU.

Schedy update 6.2.2. - predvyplenenie dochádzky

3. Možnosť exportu kalendáru do PDF

V prípade, ak chcete exportovať kalendár, urobíte tak kliknutím na ikonu PDF v pravej spodnej časti kalendáru.

4. Ďalšie vylepšenia, optimalizácie a odstránenie chýb